Algemene voorwaarden

1             Algemeen:

Deze algemen voorwaarde zijn van toepassing op alle trainingen en cursussen die Mam&Mo verzorgd.

2             Gegevens:

Alle gegevens die je via de site aan Mam&Mo verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Mam&Mo en zullen niet aan derden worden verstrekt.

3             Aanmelden:

Je kunt je via het contactformulier, e-mail of telefoon aanmelden. Je ontvangt binnen 2 dagen een bevestiging van je aanmelding. Ongeveer een week voor aanvang van de cursus krijg je een herinneringsmail met alle informatie die nodig is.

4             Tarieven:

De tarieven zijn terug te vinden op de site onder het kopje tijden en tarieven. Op de site staat de meest recente en juiste informatie t.o.v. folders/posters e.d.

5             Vergoeding:

Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je aanvullende pakket kun je soms een deel van het cursusgeld terug vorderen. Kijk wat op jou van toepassing is op de site van je zorgverzekeraar of in je polis.

6             Betaling:

Voor een cursus ontvang je na aanmelding per mail een factuur. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief. De factuur dient binnen 14 dagen en voor aanvang van de cursus betaald te worden. Voor de rittenkaarten ontvang je ook een factuur via de mail, deze dient betaald te zijn 14 dagen na ontvangst van de rittenkaart.

7             Annuleren door deelneemster:

Tot 4 weken voor aanvang van een cursus kan deze kosteloos worden geannuleerd. Daarna is men het cursusbedrag verschuldigd op de uitzondering na dat je bevallen bent voor de cursus is gestart. Met betrekking tot de rittenkaart, hierop is geen restitutie mogelijk.

8             Gemiste lessen:

Gemiste lessen worden niet vergoed. Alleen in het geval dat je gedurende je cursus te vroeg bevalt, krijg je het bedrag van je gemiste lessen terug. Heb je je opgegeven voor een cursus waarbij de laatst geplande cursusdatum twee weken of minder van je uitgerekende datum af is dan geldt deze restitutie niet.

9             Verhindering Mam&Mo:

Mocht door overmacht aan de kant van Mam&Mo de cursus niet door kunnen gaan, dan is Mam&Mo gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

10           Aantal deelneemsters:

Het minimaal aantal deelneemsters is 4.

11           Aansprakelijkheid:

Deelname aan een cursus is op eigen risico! De cursussen zijn geheel ongevaarlijk en goed begeleid. Mam&Mo is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan een cursus van Mam&Mo.